Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Lỗ Ban Toàn Thư


Sách Lỗ Ban Toàn Thư là 1 cuốn sách chép về các bài Bùa Chú để xây nhà, trừ tà pháp, và cách sử dụng thước Lỗ Ban, sách chủ yếu chép về các bài Thần Chú, cách thức chép theo sách cổ truyền tay nên hơi khó hiểu, tuy nhiên nếu nghiên cứu kĩ thì đây là 1 cuốn sách rất có giá trị, sách chép các pháp , Thượng Lương Khu Tà, Tàng Hình Pháp, Hoà Hợp Pháp , 12 bài chú Phản Tà Sư, vv.........................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét